Konsernin hallinnointi

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallinnointi

Ahlstrom-Munksjö Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Ahlstrom-Munksjö noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Ahlstrom-Munksjö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020 (”suomalainen hallinnointikoodi”). Suomalainen hallinnointikoodi ja uusi suomalainen hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa . Yhtiö ei poikkea suomalaisen hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiö noudattaa myös päivitettyä ruotsalaista hallinnointikoodia (”ruotsalainen hallinnointikoodi”), joka tuli voimaan 1.1.2020 niine poikkeuksineen, jotka on listattu hallinto- ja ohjausjärjestelmästä liitteessä (englanninkielellä). Poikkeukset johtuvat eroista suomalaisen ja ruotsalaisen lainsäädännön välillä, hallinnointikoodieroista ja –käytännöistä sekä siitä, että yhtiö seuraa Suomen sääntöjä ja käytäntöjä. Ruotsalainen hallinnointikoodi on saatavilla internetosoitteessa .

男生把肌肌放到女人肌肌里面Hallitus on hyväksynyt Ahlstrom-Munksjön hallinnointiperiaatteet.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Osakkeenomistajien päätökset 13.5.2013

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet (englanniksi) 

Veropolitiikka

Yhtiön hallituksen hyväksymä veropolitiikka

Hallintorakenne

Ahlstrom-Munksjön hallinto perustuu selkeään tehtävänjakoon yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

Jaa tämä sivu